Logga in
Reglemente

För att vi alla ska kunna ha trevligt i kvartersgården finns det några regler att följa (denna sida kommer att uppdateras allt eftersom, så reglerna är uppdaterade och vettiga!:

Bastun:
Man får max ha 1 liggande bokning per hushåll för bastu (detta för att undvika stående bokningar, som annars blir en hetsjakt)

Bastun disponeras i block om 3 timmar kvällstid (17-20 och 20-23). Detta för att möjliggöra dels två pass per kväll, samt även bättre utnyttjande av redan varm bastu)

Kvartersgården: Max boknings tid är 36 timmar
Nyckel kan endast hämtas av fastighetsägaren.
Skriv gärna ut avtalet och lämna när nyckeln hämtas.
Avtal
Klicka på filen och skriv ut och ta med avtalet när du hämtar nyckel hos nyckelansvarig.
Ordningsregler
Ljud

Fredag/lördag
1. Från kl 22.00 skall musikanläggning användas med en sådan volym att den inte stör grannar.
2. Efter kl 01.00 är det inte tillåtet att använda musikanläggning, eller på annat sätt åstadkomma störande ljud, som kan störa grannar till lokalen.
Övriga dagar
1. Efter kl 22.00 är det inte tillåtet att använda musikanläggning, eller på annat sätt åstadkomma störande ljud, som kan störa grannar till lokalen.

Fönster
1. Fönstren, som vetter mot fastigheterna närmast lokalen, är fasta och kan inte öppnas. Övriga fönster får inte hållas öppna om det förekommer musik, ljud etc. i lokalen som kan verka störande för närboende.
Området utanför lokalen
1. Området utanför lokalen får inte skräpas ned.
2. Det är absolut förbjudet att urinera i området i anslutning till lokalen eller i trädgårdarna runt lokalen.
3. Rökning får inte ske utanför entrédörren, inte heller på altanen pga. brandrisk. Rökning får endast ske på vändplan för att inte störa närmast boende.

Städning
1. Fastighetsägaren/låntagaren svarar för att lokalen städas.
2. Fastighetsägaren/låntagaren svarar också för att området runt lokalen städas och fimpar plockas upp.
3. Alla sopor skall tas om hand av fastighetsägaren/låntagaren.
4. Hyresvärden ensam avgör om städningen kan godkännas.
Skador etc.
1. Har det uppkommit skador på föreningens egendom skall fastighetsägaren/låntagaren ersätta föreningen för alla kostnader som det innebär att återställa egendomen i ursprungligt skick.
2. Sönderslaget porslin, glas etc. skall ersättas till samma pris som det kostar att anskaffa motsvarande enheter nya i dagsläget.


Du kan även Klicka på filen så öppnas den i nytt fönster.